Het voorkomen en beperken van ongevallen en incidenten met en zonder schade, waar en wanneer dan ook.
Voorkomen en beperken van incidenten

Safety specials

Waarom 'NLVI Safety Specials©'


Meer impact als Adviseur

Als veiligheidskundige ben je generalist* en GEEN specialist, je bezit redelijke veel kennis over veel veiligheidsonderwerpen. Je veiligheidsopleiding gaf je een ruim inzicht over veel algemene veiligheidsaspecten, wetten en regels waarmee je een goede start kon maken als veiligheidskundige. Maar dan begint het pas, net als met je rijbewijs ga je nu ervaring opdoen in de praktische invulling. Je groeit in je vak en de verdieping van kennis en ervaringsmomenten vormen uiteindelijk tot wie je bent. Kennis en ervaring door de jaren bijeen vergaard maakt je wijzer, rijper en beter. Een goede interne adviseur heeft naast de vakinhoudelijke expertise nog meer kwaliteiten nodig om succesvol te zijn als adviseur. Om beter en geloofwaardiger als (Arbo) adviseur te functioneren is specialiseren een pré. Daarom deze NLVI Safety Specials, welke 1 of 2 dagdelen van je tijd vergen. De kansen op de ultieme positie of een mooie job stijgen naarmate je je kennis en ervaring aanvult met specialisme.
 
Het Nederlands Veiligheidsinstituut heeft met oog op de specialistische verdieping van jouw kennis diverse specialistische master docenten verzameld die bereid zijn hun kennis te delen tijdens de NLVI Safety Specials. De beste gelegenheid om je kennis aanmerkelijk uit te breiden. Voor elke voltooide NLVI Safety Special ontvang je een CSS certificaat en/of een certificaat van vakbekwaamheid. Hobeon/SKO heeft de Specials gewaardeerd met 0,5 punt per dagdeel. Tevens ontvang je een naslagwerk of boek.


Programma en inschrijven


Direct inschrijven

Indeling dagdeel ochtend

08.30 uur Aanvang

Max 10 minuten presentatie van docent en organisatie

Behandeling special in relatie met veilig werken.

Documentatie met kernzaken betreffende de special.

10.30 – 10.45 uur Pauze

12.30 uur Einde > lunch

Indeling dagdeel middag

12.30 uur lunch

13.45 uur Aanvang

Max 10 minuten presentatie van docent en organisatie

Behandeling special in relatie met veilig werken.

Documentatie met kernzaken betreffende de special.

14.30 – 14.45 uur Pauze

17.00 uur Einde

Kosten:

Cursusprijs € 250,00 per persoon per dagdeel, inclusief lunch en drankjes, exclusief BTW Inschrijven via de website betekend dat u akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden van NLVI. Na inschrijven ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Aantal deelnemers:

8 – 12

Locaties;
Locaties;

NL Safety-Expo te Harderwijk, Ceintuurbaan 2. Bouw & Infrapark / Gebouw 150

Eigen locatie: € 2.250,00 per groep max. 12 personen


Certificering en Hobéon SKO punten


Hobéon SKO punten

De Safety Specials zijn in het kader van het onderhoud van de vakbekwaamheid door Hobén SKO gewaardeerd voor de gecertificeerde Veiligheidskundige en Arbeidshugiënist. Het aantal punten is weergegeven in onderstaand schema. 

Register NLVI Safety Special

Alle, dus ook voor de niet gecertificeerde, door NLVI uitgegeven Safety Special Certificaten worden opgenomen in het NLVI Safety Special register. Elk Safety Special Certificaat (SSC) wordt op naam van de ontvanger geregistreerd. De ontvanger kan de SSC certificaten aan de CV toevoegen met vermelding van de hoeveelheid onderwerpen welke zijn behaald. Bijvoorbeeld CCS4 geeft aan dat deze 4 Safety Specials heeft gevolgd.    

Nr.Naam SpecialDagdelenHobéon SKO VeiligheidskundigeHobéon SKO Arbeidshygiënist
1Adviseren en beïnvloeden van gedrag21 punt1 punt
2Steigers beoordelen op veiligheid21 punt-
3Werkvergunning, TRA, LMRA10,5 punt0,5 punt
4Herkennen van gevaren / Safety Spotter, Werkplekobservatie0,50,5 punt-
5De essentie van Adembescherming0,50,5 punt-
6PBM’s, Nu en straks 0,50,5 punt0,5 punt
7Intern Transport Horizontaal / verticaal0,50,5 punt-
8Besloten ruimten / gasmeten                                                 21 punt1 punt
9ICT Software t.b.v. RI&E. Werkplekinspectie. Toolbox 21 punt-
10Atex21 punt-
11Beter presenteren 21 punt1 punt
12Gedrag. Alcohol, drugs en medicijnen 21 punt-
13Gevaarlijke stoffen: Arbo art. 4.10 Ontplofbare oorlogsresten21 punt-
14Safety Culture Ladder10,5 punt0,5 punt
15Keuring en inspectie bedrijfsmiddelen21 punt-

1. Adviseren en beïnvloeden van gedrag


Veel (Arbo-) adviseurs lopen gefrustreerd door organisaties, omdat ze maar niet in positie komen om gehoord te worden. Zowel de adviseur als organisaties waarin ze functioneren is hier debet aan.  Een adviseur is meestal een specialist. Zo niet de Arbo adviseur, die is generalist. Een belangrijke vaardigheid om beter en geloofwaardiger als (Arbo) adviseur te functioneren is specialiseren.

De meeste trainingen over dit onderwerp nemen vaak meerdere dagen in beslag.  Onze Special is met o.a. een trainingsacteur (om te sparren) een zinnenprikkelende ervaring en een integrerende opstap om je verder te ontwikkelen als Arbo adviseur/specialist. Om je nog verder te verdiepen ontvang je het boek ADVIESKUNST van Machiel Willemsen,    

Tijdens deze Special ontdek je o.a.:

 • Hoe je oplossingsgericht kan werken
 • Hoe je verandering in gang kan zetten
 • Hoe je zou kunnen coachen
 • Weerstand ombuigen en grenzen aangeven : Brian Smits

Tijdens deze special passeren een aantal essentiële beroepsvaardigheden voor de (Arbo) adviseur in diverse fasen van functioneren: Starter / Gevorderd / Master, welke leiden tot meer inzicht tot efficiëntie en verhoging van de veiligheidsbetrokkenheid welke uiteindelijk leid tot minder incidenten.


2. Steigers, beoordeling op veiligheid


Kom jij vanwege je eigen werkzaamheden regelmatig in aanraking met steigers in jouw directe of indirecte werkomgeving? Dan is deze VSB-I training uiterst geschikt om je de benodigde basiskennis bij te brengen. Je leert een steiger te beoordelen op veiligheid en of deze geschikt is voor de werkzaamheden die op de steiger plaatsvinden.

Naast de Hobeon/SKO punten kun je deze special ook afsluiten met een examen vakbekwaamheid conform ISO 17024. Ben je hierin succesvol dan ben je gedurende 5 jaar Gecertificeerd conform Richtlijn Steigers.


3. Werkvergunning, TRA en LMRA


DOEL VAN EEN WERKVERGUNNING. Een werkvergunning legt de afspraken en de voorwaarden voor werkuitvoering vast. Hierdoor worden misverstanden bij de uitvoering van het werk voorkomen. Het werkvergunningenproces is in feite een structuur om goede communicatie; afstemming en begrip zeker te stellen.

Met de werkvergunning worden de communicatiemomenten schriftelijk geautoriseerd en afspraken vastgelegd. Hiermee wordt bereikt dat:

 • werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden
 • er geen schade aan mens, milieu of de installatie ontstaat
 • de werkzaamheden en omstandigheden waarin deze worden uitgevoerd goed zijn gedefinieerd
 • risico’s van de installatie, omgeving en de werkzaamheden zelf zijn geïdentificeerd.
 • beheersmaatregelen zijn gedefinieerd en vastgelegd
 • voor iedereen duidelijk is wat de activiteit inhoudt en de beheersmaatregelen zijn besproken met iedereen die onder de werkingssfeer van de werkvergunning werkt.

 De TRA kan een onderdeel uitmaken van de werkvergunning applicatie. Het doel van de Taak Risico Analyse is om van bepaalde risicovolle taken de risico’s op te sporen en op te heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en incidenten te voorkomen. Een TRA kan vooraf of achteraf worden bepaald en gekoppeld worden aan een werkvergunning. Men kan een eigen database van TRA's opbouwen om deze bij wederkerende werkzaamheden te gebruiken.


4. Herkennen van gevaren / Safety Spotter, Werkplekobservatie


De Safety Spotter - Herken de Gevaren, is een praktische ‘train de trainer’ activiteit, voor het herkennen van gevaren op de werkplek. Meer dan 100 gevaren vragen om herkenning, analyse en preventieve acties. De verschillen tussen gevaar en risico worden duidelijk. Werkplekobservaties met behulp van de meest voorkomende scenario’s.  

De Safety Spotter biedt mogelijkheid om te werken met de eenling en/of met teams in competitie tussen afdelingen en locaties. 


5. De essentie van Adembescherming


Hoe beschermen we het ademhalingssysteem en hoe werkt het!

Het kiezen van de juiste adembescherming is geen sinecure.

 • Met welke omstandigheden moet je rekening houden.
 • Welke middelen zijn verkrijgbaar en hoe moet ik ze beoordelen.

De productnormen zeggen niets over waar het product gebruikt kan worden, het zegt enkel wat over de minimale kwaliteit van dat product.

Een normhandleiding voor Selectie, gebruik en onderhoud is veel bruikbaarder om het juiste middel te kunnen selecteren. Deze handleiding wordt vernieuwd en geeft veel meer handvatten om goed te kunnen kiezen. Beide handleidingen worden behandeld om goed inzicht in deze materie te krijgen.

Hoe kun je omgaan met de verschillende protectiefactoren en filter capaciteiten. Hoe bepaal ik de stand tijd van een filter. Etc.

In dit dagdeel behandelen we de belangrijke aspecten omtrent adembescherming.

Veel is theoretisch maar er wordt zeker tijd beschikbaar gemaakt voor vragen of ervaringen uit de praktijk in deze special.


6. PBM's Nu en Straks


PBM staat voor Persoonlijk beschermingsmiddel . In deze sessie wil ik jullie meenemen in de aanschaf het gebruik en onderhoud van PBM’s. De aanschaf van een PBM hangt van veel factoren af.  Zo is belangrijk de gebruiker te kunnen en de omgevingsfactoren. Ook de combinatie van PBM’S geeft vaak veel vragen.

Tevens is het gebruik van de PBM essentieel voor zijn beschermende factor. Een verkeerd gebruik kan zelfs risico verhogend werken.  Dit geld ook voor het onderhoud. Wat is nu de tijd dat een PBM nog een optimale bescherming bied. Op al deze vragen proberen wij tijdens deze sessie een antwoord te geven. De PBMwijzer  geeft hierbij een helpende hand https://www.vakmedianetshop.nl/boeken/pbmwijzer


7. Transport > Horizontaal & Verticaal > Keuren arbeidsmiddelen


Het begrip horizontaal & verticaal is net zo gewichtig als met vermoed.  Een eerdere uitspraak van mij is, ‘hij met de grootste mond verteld de waarheid’. In deze sessie probeer ik in het wout van regeltjes wetten en aanbevelingen een duidelijk beeld te schetsen over de wereld van het Horizontaal & verticaal transport. Hierbij  zal ook de keuring en certificering van de arbeidsmiddelen te spraken komen.


8. Besloten ruimten / gasmeten


Deze training geeft een theoretisch inleiding over gasdetectie, besloten ruimten en dergelijke. Daarnaast wordt de praktische kant toegevoegd, waar een besloten ruimte wordt gesimuleerd, waardoor je het gevoel van een gasanalist krijgt. Kortom aan het eind van de deze dag bent u een gasdetectie deskundige met praktijk ervaring.

• We behandelen diverse toestellen.
• De opleiding wordt gegeven aan de hand van theoretische stof en ‘hands-on toestellen’.
• Praktijk oefeningen met behulp van professionele proefopstellingen.
• U ontvangt een deelnamecertificaat als u de opleiding doorlopen heeft.*


9. De RI&E en Risicomanagement


Het opstellen van een RI&E kan door de complexe regelgeving behoorlijk ingewikkeld zijn. Daarbij moet een RI&E altijd actueel zijn. In het eerste dagdeel gaat deze SAFETY SPECIAL dieper in op de volgende onderwerpen:

 • Is een risico inventarisatie hetzelfde als risicomanagement?
 • Het doel van een risico inventarisatie
 • Het proces Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • Communicatie
 • Documentatie
 • Monitoren en continue verbeteren

In het tweede dagdeel zal aan de hand van een innovatieve ICT tool vanuit een praktijkcase een RI&E worden opgesteld waarbij bovenstaande onderwerpen zullen worden belicht.


10. Atex


Atex (Ex000) certificaat, basistraining bedoeld voor iedereen die de basisprincipes wil leren van het werken in explosie gevaarlijke omgevingen,

 • Het onderwerp explosieveiligheid binnen het kader van de ATEX richtlijnen te begrijpen;
 • Een explosieveiligheidsdocument te kunnen beoordelen, up-to-date te kunnen houden en te kunnen aftekenen;
 • De Wet- en regelgeving inzake explosieveiligheid te begrijpen;
 • De voorgestelde maatregelen op een verantwoorde wijze te kunnen implementeren en onderhouden.
 • Onderwerpen: Achtergronden van ATEX, wat is ATEX?, Ontploffingsgevaar, Wetgeving, Uitzonderingen, Verschillen ATEX 114 en ATEX 153, Risico’s, Organisatie & explosieveiligheid document, Coördinatieverplichting, Explosieve stofmengsels & LEL-waarde en UEL- waarde, Temperaturen, Geleidbaarheid van stof, Ontstekingsbronnen, Zonering, indeling & soorten zones, EPL (Equipment Protection Level), Schoonmaken en stofzone, Elektrische materieel en BTO (beschermingswijzen tegen ontsteking), Voorschriften fabrikant, Aanduiding op elektrisch materiaal.0. Atex

11. Beter presenteren van veiligheidsonderwerpen


Veel (Arbo-) adviseurs zijn gedreven met hun vak bezig. Toch lukt het hun niet altijd om tijdens een presentatie juist datgene over te brengen wat gewenst is. Informatie komt niet over of wordt snel weer vergeten.

De standaardmanier van het laten zien van veiligheidsonderwerpen in een PowerPoint, levert weinig resultaten op, terwijl er zoveel meer mogelijk is. Is dit herkenbaar?

We starten met de presentatie PowerPoint Intelligentie, waarbij je zelf kunt ervaren wat werkt en juist niet werkt als je een presentatie bijwoont. Daarna kies je de elementen uit waarmee jij in jouw presentatie het verschil kunt maken. Onder begeleiding van de trainer en in samenwerking met jouw mededeelnemers ga jij jouw eigen presentatie verbeteren.

Tijdens deze Special ontdek je:

 • Hoe je jouw toehoorders kunt activeren
 • Op welke manier je jouw boodschap eenduidig kunt overbrengen
 • Hoe je op de juiste manier mensen emotioneel kunt raken
 • Op welke wijze je informatie kunt laten onthouden
 • Hoe je een presentatieprogramma zoals PowerPoint optimaal kunt inzetten*

*Ook als je geen presentatieprogramma gebruikt, kan je je tijdens deze training aan de slag gaan met jouw eigen presentatie.

Voorbereiding: Kies een van jouw presentaties over een veiligheidsonderwerp uit en neem die mee naar deze Special. Heb je een PowerPoint of Prezi etc., neem dan ook je eigen laptop mee.

Uw trainer:  Deze Special wordt gegeven door Frowa Schuitemaker van Powerful Presentations. Ze heeft jarenlang de Arbo-Masterclass Beïnvloeden gegeven voor het NLVI. Ze heeft ze zich gespecialiseerd in het geven van krachtige presentaties. Ze heeft hier, samen met haar dochter Charlotte, het praktische boek PowerPoint Intelligentie over geschreven.


12. Gedrag. AVG. Alcohol, Drugs en medicijnen


(H)Erkennen van gevaren op de werkvloer als het gaat om gebruik/misbruik van alcohol, drugs en medicijnen. Tijdens deze interactieve dag (informatiequiz, alcohol- drugsbril) krijgt u niet alleen relevante informatie over middelen maar leert u ook signalen herkennen van iemand die onder invloed is en krijgt u handvatten voor een gesprek hierover met betrokkenen. Ook wordt er ingegaan op het handhaven van regels (o.a. AVG) met als streven een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen.


13. Gevaarlijke stoffen: Arbo artikel 4.10 Ontplofbare oorlogsresten


Voorbeeld: De wet: In alle gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers kan bestaan door de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, wordt, alvorens werkzaamheden worden aangevangen, hiernaar een oriënterend onderzoek ingesteld.

Bestemd voor personen die in het werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals grondwerkers, personeel van aannemingsbedrijven, toezichthoudend en adviserend personeel van opdrachtgevers, auditeurs en ander personeel dat betrokken is bij bodemonderzoek.


14. De Veiligheidsladder in de praktijk


De training 'Safety Culture Ladder in de praktijk: trapsgewijs naar een betere veiligheidscultuur' is bedoeld voor medewerkers die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor veiligheid en veilig werken. De training richt zich op bedrijven die zich willen laten certificeren op trede 3 of trede 4 van de Veiligheidsladder.

Doel

Aan het eind van deze training kent u de eisen en de criteria van de veiligheidsladder (tot en met trede 4)  ten aanzien van de veiligheidscultuur en kunt u deze vertalen naar uw eigen organisatie. Ook kunt u na het volgen van deze training bepalen op welke trede uw organisatie staat en wat ervoor nodig is om deze te behouden en/of naar de volgende trede te gaan. De training biedt praktische handvatten en stelt de cursist in staat hier ook wat mee te doen en naar huis te gaan met een concreet actieplan.


15. Keuren en inspecteren bedrijfsmiddelen


Deze Special is bestemd voor onder andere Veiligheidskundigen, Auditoren en Arbeidsinspecteurs en heeft als doel om veiligheidsfunctionarissen meer kennis bij te brengen op het gebied van keuring van arbeidsmiddelen. Veelal wordt gedacht aan een snelle visuele inspectie, een druk op de knop van een testinstrument en een functiecheck.

Er zijn vele valkuilen op het gebied van keuring van arbeidsmiddelen. De veiligheidsfunctionaris kan na deze special beoordelen of de keurmeester bevoegd is en zijn/haar keuring deskundig heeft uitgevoerd, niet alleen volgens een norm, maar ook risicogestuurd aan de hand van het Arbobesluit.

"Geen keurmeestercursus"
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling on deelnemers op te leiden tot deskundig keurmeester. De nadruk ligt daarbij op Risico inventarisatie & evaluatie, wetgeving, keuringsregistraties en veelvoorkomende praktijkfouten.

Tijdens de Special Keuring en inspectie van arbeidsmiddelen, komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • wet- en regelgeving;
 • te keuren arbeidsmiddelen;
 • keuringsklassen;
 • eisen aan de keurmeester;
 • risico’s voor de keurmeester;
 • keuring van onder andere elektrische arbeidsmiddelen (NEN 3140) en persoonlijke valbeveiliging;
 • valkuilen/problemen bij keuringen en inspecties
 • onrechtmatige goedkeur;
 • reparaties en ongewenste gebeurtenissen;
 • registraties van keuringen;
 • praktijkcasussen visuele inspectie, metingen aan arbeidsmiddelen, oude en aangepaste arbeidsmiddelen;
 • keuring vs. Machine-RI&E.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Bekijk alle activiteiten

ONZE SAMENWERKENDE PARTNERS & MASTERS

NLVI partners presenteren zich tijdens diverse NLVI activiteiten zoals, de Small Safety Events, website, beursdeelname en andere publieke bijeenkomsten.
NLVI masters zijn actief betrokken bij de verdiepende Safety Special trainingen. Partners en Masters genieten van de voordelen van het NLVI netwerk (LinkedIn en Mailservice).
CONTACT OPNEMEN
Aanspreekpunt: 
de heer Gilles van Zweeden

Kantoor adres:
Hongerlandsedijk 280
3201 LW Spijkenisse

Telefoonnummer : 06-22850102
Email sturen : info@nlvi.nl

BTWnr: 8555.61.075.B01
Bankrekeningnummer: NL22 INGB 0007 0620 97
Kamer van Koophandelnummer: 64194892.
© 2024 NLVI.nl - Webdesign door Dunico
menuarrow-left